O mnie

Tomasz Owczarek – wrocławianin od urodzenia, ekonomista, aktywista, księgowy, rocznik 1987.

ja


Dotychczasowa działalność polityczna:

Jestem bezpartyjny, nigdy nie byłem członkiem żadnej partii politycznej. Nigdy nie było mi nawet do tego blisko. Moja rodzina również jest apolityczna, a wszelkie związki z innymi politykami co najwyżej ograniczają się jedynie do zbieżności nazwisk. W 2014 roku przytłoczony zobojętnieniem władz Wrocławia wobec zwykłych problemów mieszkańców, rosnącym zadłużeniem miasta, paraliżem komunikacyjnym i wieloma pomniejszymi, acz drażniącymi Wrocławian, życiowymi sprawami, postanowiłem zmienić coś na lepsze w moim rodzinnym mieście. Spontanicznie sporządziłem odezwę do Wrocławian, a ku memu szczeremu zaskoczeniu, wielu na nią pozytywnie odpowiedziało. I tak zawiązał się całkowicie obywatelski i oddolny komitet wyborczy wyborców Wrocławska Inicjatywa Obywatelska. Cel był jasny: zmienić podejście władz miasta do mieszkańców, zmienić priorytety inwestycyjne oraz zwiększyć świadomość Wrocławian nt. aktualnej sytuacji miasta.

Wbrew obiegowym opiniom, nie planowałem kandydować na prezydenta Wrocławia. Jednak w pewnym momencie stało się oczywiste: albo pomysł obywatelskiego komitetu upadnie, albo wezmę całą odpowiedzialność na swoje barki i dźwignę brzemię najmłodszego kandydata w wyborach prezydenckich. Mimo świadomości swoich wad, obiektywnego braku szans na sukces wyborczy, ale posiadając silne poczuciem misji, ogromną determinację do wprowadzania pozytywnych zmian w mieście, awersję do polityków, którzy tylko gadali, a nic nie robili, postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce i wystartować w wyborach na prezydenta Wrocławia.

Dzięki zaangażowaniu wielu, mimo ostatecznej decyzji o wystawieniu list wyborczych i kandydata na prezydenta, podjętej na 2 dni przed zakończeniem terminu zgłaszania kandydatów, udało się zebrać prawie 5 tysięcy podpisów umożliwiających rejestrację kandydatów. Tak zawiązała się Wrocławska Inicjatywa Obywatelska, a ja zostałem 27-letnim kandydatem na prezydenta Wrocławia.

Reszta jest historią. Bardzo aktywna kampania wyborcza, celne postulaty, wsparcie osób dotychczas politycznie niezaangażowanych, a także sytuacja na wrocławskiej scenie politycznej, przełożyły się na najlepszy wynik wyborczy obywatelskiego komitetu od ponad 20 lat. Wyborów nie wygraliśmy, żadnego radnego, prezydentem nie zostałem. Ale udało się, pokazaliśmy żółtą kartkę ekipie Rafała Dutkiewicza, doprowadziliśmy do 2. tury wyborów prezydenckich we Wrocławiu, a co najważniejsze zmieniliśmy priorytety władz miasta. Niestety tylko częściowo. Dlatego walkę o lepszy Wrocław należało kontynuować.

W styczniu 2015 roku powstały mocne przesłanki, że Pan Prezydent Rafał Dutkiewicz wycofa się ze swoich obietnic i nie zrealizuje obiecanego ambitnego programu rozwoju komunikacji zbiorowej. Co więcej, wciąż forsował nietrafiony pomysł budowy „metrobusu” na Nowy Dwór zamiast tramwaju na Muchobór Wielki. Reakcja tym razem była natychmiastowa i skłoniła do współpracy wielu wrocławskich aktywistów oraz osób dotychczas biernych politycznie. W ten sposób zawiązała się inicjatywa referendalna, do której zaprosiliśmy wszystkie chętne partie i wrocławskie opcje polityczne. Pojawiły się inne postulaty. Tutaj napisać mógłbym wiele, ale skrócę tę historię. Niestety do referendum nie doszło, ale inicjatywa i tak okazała się sukcesem: Pan Prezydent wycofał się z pomysłu „metrobusu”, w zamian ogłosił Plan Tramwajowy, nowe nasadzenia drzew czy publiczny rejestr umów. Jedynie z World Games 2017 się nie wycofał.

Na bazie inicjatywy referendalnej oraz Wrocławskiej Inicjatywy Obywatelskiej, powstało stowarzyszenie Wrocławski Ruch Obywatelski, którego zostałem pierwszym prezesem.  Udało nam się m.in. wpłynąć na uproszczenie taryfy biletowej – doprowadziliśmy do likwidacji biletu za bagaż, a także opracowaliśmy niższy cennik dla biletów długookresowych. Bierzemy również udział w licznych konsultacjach wpływając na rozwój komunikacji zbiorowej, politykę dot. Rad Osiedli, Wrocławski Budżet Obywatelski, bezpieczeństwo. Co roku składamy też wnioski budżetowe, gdzie konkretnie wskazujemy, gdzie są źródła finansowania naszych postulatów. W 2016 roku byliśmy współautorami wygranego ogólnomiejskiego projektu w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego – #710 Drzewa Dla Wrocławia. Zdobyliśmy wówczas prawie 14 tysięcy podpisów, dzięki czemu posadzono ponad 600 drzew i ok. 5 tysięcy krzewów we Wrocławiu.

Działam więc dalej, gdyż wrocławianie wciąż zasługują na więcej.


Edukacja:

Jestem absolwentem zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, ze specjalizacją zarządzanie MŚP. Swoją pracę dyplomową oparłem o tematykę z obszaru zarządzania zmianą. Następnie ukończyłem jeszcze studia podyplomowe z rachunkowości. Znam dwa języki obce: angielski i francuski.


Aktualna działalność zawodowa:

Od 2012 roku zarządzam rodzinnym biurem rachunkowym.